leersteuncentrum Kempen

  • Leersteuncentrum Kempen werkt samen met leeringen en hun leraren (teams) met een hulpvraag in 154 scholen voor gewoon & buitengewoon onderwijs in samenwerking met CLB en pedagogische begeleiding


  • Leersteuncentrum Kempen ondersteunt in partnerschap met ouders, multifunctionele centra, centra voor ambulante revalidatie, thuisbegeleiding en andere externe diensten.

  • We zijn een team met verschillende disciplines; o.a. leerkrachten lager en secundair onderwijs, kleuterleidsters, kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, sociaal verpleegkundigen en psychomotorische therapeuten met verschillende achtergronden en expertise.

  • Binnen ons team kunnen we beroep doen op de ervaring van onze collega‚Äôs. We kunnen hen vragen voor bijkomend advies en ondersteuning om multidisciplinair te werken.


  • Klik hier voor de lijst met scholen die zijn aangesloten bij ondersteuningsnetwerk Kempen. Een kaart met alle regio's kan je vinden onder het tabblad regio's.